Nauczyciele poszukujący pracy. Pełne dane dostępne dla dyrektorów szkół po zalogowaniu.
Wyszukiwanie
Przedmiot  Awans zawodowy 
[1] 2 3 4 5 6 z 95>>
Przedmiot Przedmiot Awans zawodowy Staż Typ szkoły
plastyka świetlica nauczyciel stażysta 14 bez preferencji
wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe nauczyciel stażysta 2 przedszkole
wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe nauczyciel stażysta 2 przedszkole
wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe nauczyciel stażysta 1 przedszkole
język polski historia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
świetlica - wszystkie - nauczyciel stażysta 17 bez preferencji
matematyka informatyka nauczyciel kontraktowy 4 bez preferencji
matematyka matematyka nauczyciel dyplomowany 22 ponadgimnazjalna
przedsiębiorczość wychowanie fizyczne nauczyciel kontraktowy 10 bez preferencji
nauczanie początkowe wychowanie przedszkolne nauczyciel stażysta 4 podstawowa
pedagogika specjalna język inny nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język francuski język francuski nauczyciel stażysta 3 bez preferencji
język angielski nauczanie początkowe nauczyciel dyplomowany 22 bez preferencji
biologia przyroda nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język polski nauczanie początkowe nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
matematyka informatyka nauczyciel mianowany 12 bez preferencji
język angielski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 7 podstawowa
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne nauczyciel kontraktowy 7 ponadgimnazjalna
nauczanie początkowe nauczanie początkowe nauczyciel mianowany 10 podstawowa
pedagogika specjalna logopedia nauczyciel kontraktowy 7 bez preferencji
historia język niemiecki nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
geografia wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel kontraktowy 6 bez preferencji
psychologia - wszystkie - nauczyciel mianowany 10 bez preferencji
matematyka - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 8 bez preferencji
historia - wszystkie - nauczyciel stażysta 5 bez preferencji
nauczanie początkowe etyka nauczyciel kontraktowy 3 bez preferencji
pedagogika specjalna - wszystkie - nauczyciel stażysta 4 bez preferencji
język angielski świetlica nauczyciel stażysta 18 bez preferencji
plastyka wiedza o kulturze nauczyciel kontraktowy 0 ponadgimnazjalna
język polski wiedza o społeczeństwie nauczyciel stażysta 0 gimnazjum
[1] 2 3 4 5 6 z 95>>