Nauczyciele poszukujący pracy. Pełne dane dostępne dla dyrektorów szkół po zalogowaniu.
Wyszukiwanie
Przedmiot  Awans zawodowy 
<< 1 2 3 4[5] 6 7 8 9 10 z 96>>
Przedmiot Przedmiot Awans zawodowy Staż Typ szkoły
świetlica - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
chemia - wszystkie - nauczyciel stażysta 4 bez preferencji
nauczanie początkowe wychowanie przedszkolne nauczyciel stażysta 0 przedszkole
nauczanie początkowe wychowanie przedszkolne nauczyciel stażysta 8 bez preferencji
wychowanie przedszkolne świetlica nauczyciel stażysta 3 przedszkole
wychowanie przedszkolne religia nauczyciel kontraktowy 4 przedszkole
język polski wychowanie przedszkolne nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język niemiecki historia nauczyciel kontraktowy 1 bez preferencji
informatyka świetlica nauczyciel stażysta 0 gimnazjum
język polski - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biblioteka biblioteka nauczyciel dyplomowany 15 bez preferencji
język polski biblioteka nauczyciel stażysta 7 bez preferencji
język polski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 8 bez preferencji
język włoski przedmioty zawodowe nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język polski logopedia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
wychowanie przedszkolne świetlica nauczyciel stażysta 0 przedszkole
język angielski historia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język rosyjski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 3 bez preferencji
wychowanie przedszkolne wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy 6 przedszkole
nauczanie początkowe wychowanie przedszkolne nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe nauczyciel stażysta 3 bez preferencji
wychowanie do życia w rodzinie chemia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język niemiecki - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 ponadgimnazjalna
wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe nauczyciel kontraktowy 8 przedszkole
język angielski język angielski nauczyciel stażysta 6 podstawowa
język angielski przedsiębiorczość nauczyciel kontraktowy 19 podstawowa
język niemiecki nauczanie początkowe nauczyciel kontraktowy 5 bez preferencji
matematyka informatyka nauczyciel kontraktowy 4 bez preferencji
filozofia język polski nauczyciel kontraktowy 8 ponadgimnazjalna
wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe nauczyciel kontraktowy 5 bez preferencji
<< 1 2 3 4[5] 6 7 8 9 10 z 96>>