Nauczyciele poszukujący pracy. Pełne dane dostępne dla dyrektorów szkół po zalogowaniu.
Wyszukiwanie
Przedmiot  Awans zawodowy 
<< 1 2 3 4 5[6] 7 8 9 10 11 z 96>>
Przedmiot Przedmiot Awans zawodowy Staż Typ szkoły
język angielski świetlica nauczyciel kontraktowy 8 podstawowa
język polski - wszystkie - nauczyciel mianowany 10 bez preferencji
wychowanie fizyczne - wszystkie - nauczyciel stażysta 6 bez preferencji
język polski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 5 podstawowa
język rosyjski - wszystkie - nauczyciel stażysta 2 bez preferencji
technika informatyka nauczyciel mianowany 15 podstawowa
język niemiecki świetlica nauczyciel mianowany 16 bez preferencji
biologia przyroda nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język polski przedmioty zawodowe nauczyciel dyplomowany 15 bez preferencji
religia świetlica nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
chemia przyroda nauczyciel kontraktowy 5 bez preferencji
muzyka plastyka nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
przyroda biologia nauczyciel stażysta 3 bez preferencji
logopedia język polski nauczyciel stażysta 2 przedszkole
język angielski wychowanie fizyczne nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język hiszpański biologia nauczyciel stażysta 6 bez preferencji
matematyka informatyka nauczyciel mianowany 12 podstawowa
język rosyjski muzyka nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
historia wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
nauczanie początkowe pedagogika specjalna nauczyciel stażysta 0 podstawowa
język włoski język francuski nauczyciel kontraktowy 12 ponadgimnazjalna
język angielski - wszystkie - nauczyciel stażysta 10 bez preferencji
fizyka matematyka nauczyciel mianowany 27 bez preferencji
chemia matematyka nauczyciel dyplomowany 23 bez preferencji
język angielski język inny nauczyciel dyplomowany 15 bez preferencji
geografia przyroda nauczyciel kontraktowy 5 bez preferencji
nauczanie początkowe wychowanie przedszkolne nauczyciel stażysta 2 podstawowa
język polski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 4 bez preferencji
biologia matematyka nauczyciel mianowany 16 bez preferencji
matematyka informatyka nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
<< 1 2 3 4 5[6] 7 8 9 10 11 z 96>>