Nauczyciele poszukujący pracy. Pełne dane dostępne dla dyrektorów szkół po zalogowaniu.
Wyszukiwanie
Przedmiot  Awans zawodowy 
<<1... 90 91 92 93 94[95] z 95
Przedmiot Przedmiot Awans zawodowy Staż Typ szkoły
język angielski informatyka nauczyciel kontraktowy 15 ponadgimnazjalna
matematyka informatyka nauczyciel mianowany 23 ponadgimnazjalna
matematyka informatyka nauczyciel mianowany 22 bez preferencji
język rosyjski świetlica nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język polski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 6 bez preferencji
wychowanie fizyczne - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
nauczanie początkowe nauczanie początkowe nauczyciel dyplomowany 28 podstawowa
historia - wszystkie - nauczyciel mianowany 14 bez preferencji
wychowanie przedszkolne wychowanie przedszkolne nauczyciel kontraktowy 0 przedszkole
nauczanie początkowe nauczanie początkowe nauczyciel stażysta 2 podstawowa
język niemiecki - wszystkie - nauczyciel dyplomowany 10 bez preferencji
historia wiedza o kulturze nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
historia wiedza o kulturze nauczyciel kontraktowy 14 ponadgimnazjalna
język angielski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 10 bez preferencji
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne nauczyciel stażysta 6 bez preferencji
język angielski - wszystkie - nauczyciel mianowany 13 bez preferencji
nauczanie początkowe biblioteka nauczyciel mianowany 22 podstawowa
język niemiecki świetlica nauczyciel dyplomowany 18 bez preferencji
przedmioty zawodowe biologia nauczyciel stażysta 1 bez preferencji
język niemiecki - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe nauczyciel kontraktowy 10 przedszkole
język polski świetlica nauczyciel mianowany 25 podstawowa
język angielski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 10 podstawowa
język polski edukacja medialna nauczyciel stażysta 4 bez preferencji
biologia chemia nauczyciel stażysta 2 bez preferencji
przedmioty zawodowe przedmioty zawodowe nauczyciel stażysta 1 bez preferencji
religia etyka nauczyciel stażysta 2 bez preferencji
język polski wiedza o kulturze nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język angielski język hiszpański nauczyciel kontraktowy 10 bez preferencji
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne nauczyciel stażysta 0 podstawowa
<<1... 90 91 92 93 94[95] z 95