Nauczyciele poszukujący pracy. Pełne dane dostępne dla dyrektorów szkół po zalogowaniu.
Wyszukiwanie
Przedmiot  Awans zawodowy 
[1] 2 3 4 5 6 z 96>>
Przedmiot ↓ Przedmiot Awans zawodowy Staż Typ szkoły
biologia przyroda nauczyciel kontraktowy 3 bez preferencji
biologia - wszystkie - nauczyciel stażysta 2 bez preferencji
biologia - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 ponadgimnazjalna
biologia chemia nauczyciel stażysta 0 gimnazjum
biologia filozofia nauczyciel stażysta 5 ponadgimnazjalna
biologia przyroda nauczyciel stażysta 0 podstawowa
biologia informatyka nauczyciel mianowany 12 bez preferencji
biologia przedmioty zawodowe nauczyciel mianowany 6 ponadgimnazjalna
biologia chemia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biologia chemia nauczyciel mianowany 10 ponadgimnazjalna
biologia przyroda nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biologia przyroda nauczyciel mianowany 29 gimnazjum
biologia chemia nauczyciel stażysta 1 bez preferencji
biologia - wszystkie - nauczyciel stażysta 1 bez preferencji
biologia biologia nauczyciel kontraktowy 3 bez preferencji
biologia przyroda nauczyciel stażysta 3 ponadgimnazjalna
biologia - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biologia psychologia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biologia przyroda nauczyciel stażysta 6 bez preferencji
biologia geografia nauczyciel stażysta 0 gimnazjum
biologia chemia nauczyciel kontraktowy 13 bez preferencji
biologia biologia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biologia przyroda nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biologia - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biologia przyroda nauczyciel stażysta 0 podstawowa
biologia świetlica nauczyciel kontraktowy 3 bez preferencji
biologia przyroda nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biologia przyroda nauczyciel mianowany 28 bez preferencji
biologia - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
biologia biologia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
[1] 2 3 4 5 6 z 96>>