Nauczyciele poszukujący pracy. Pełne dane dostępne dla dyrektorów szkół po zalogowaniu.
Wyszukiwanie
Przedmiot  Awans zawodowy 
[1] 2 3 4 5 6 z 96>>
Przedmiot Przedmiot Awans zawodowy Staż ↓ Typ szkoły
język niemiecki - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
wychowanie fizyczne wiedza o społeczeństwie nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język polski - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 podstawowa
język angielski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 0 bez preferencji
pedagogika specjalna psychologia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
informatyka technika nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
pedagogika specjalna - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
wychowanie przedszkolne wychowanie do życia w rodzinie nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
matematyka filozofia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język angielski - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
wychowanie przedszkolne nauczanie początkowe nauczyciel stażysta 0 przedszkole
język polski - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 ponadgimnazjalna
muzyka - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 podstawowa
biologia - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 ponadgimnazjalna
wychowanie przedszkolne świetlica nauczyciel stażysta 0 przedszkole
język polski historia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język angielski - wszystkie - nauczyciel kontraktowy 0 bez preferencji
historia wiedza o kulturze nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
historia nauczanie początkowe nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
psychologia - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język polski biblioteka nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
historia - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
historia - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
historia język polski nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
informatyka matematyka nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język rosyjski muzyka nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
etyka religia nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
wychowanie fizyczne - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
język angielski - wszystkie - nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne nauczyciel stażysta 0 bez preferencji
[1] 2 3 4 5 6 z 96>>